Ekbackar ,Vattholma

Gokusko

                              Söderfors  "trädgår'n"

Uppland


             Söderfors

           Gårdar             
              
                                       Gimo
 
              Örbyhus

&  herrgårdarÄlvkarleö

Österby


                   Karlhom                                       

Stämman leds av bl.a Erik Sahlström    Österbybruk

Gamla bruket med anor fr 1600-talet

 

..och kyrkor

Edsbro

Lövsta

Österlövsta

Vendel

 

 

 

Ursprungligen omgärdades kyrkogården av en storslagen medeltida bogårdsmur med tre stigluckor. Den norra luckan var en bland de största i Sverige. När man 1881 rev den östra delen av muren och dess , stiglucka inför en utvidgning av kyrkogårdenpåträffades 14 stycken rikligt utrustade båtgravar härstammande från perioden 500-800. Eftersom fynden gjordes vid Vendels kyrka har perioden fått namnet "Vendeltiden".

..och ännu mera gårdar

Vänge

Vänge

Vänge

Dalkarlsbo

Vänge

Vänge

Vänge