Östskusten


     Till vänster Vårvik mellan Gävle och Furuvik

    Till höger :Långharn (Harnäs) 1 mars 2014


 

                               Bönan


                               Lotsstationen

                               Fiskeläget

                               Rökeriet

        

 

                              


                              

                               

                               

         

 

                 Eskön


mer om Eskön :följ länkenn

 

 

 

 

    Östhammar

 

 

 

 

 

 

 

nedan:

   Ängskär

Till vänster :

Ryssbacken, Gräsö