Bönan                                    
 

Lotsstationen  en  vacker vårvinterdag                                         

                                                              

                Is  så långt man kan se. Sett från Bönan  mot Eggegrund  och Limön

Promenad på Bönan  Vid rökeriet

Fd fiskeläget..numera mest sommarstugor  mm