Site Meter

 

 

 

 

 

Många växter, en del bekanta andra mindre kända..av mig åtminstone som strandvallmo, getrams, stånds mfl Jag har inte sett gul
klöver någon annanstans. Inte uppåt landet alltså. Hamplocka, åkermolke, kärrtörel, sjörbjuggsört, marrisp,strandkrypa, saltarv,
nässelsnärja , gulkämpar m.fl..  Bäst kolla flara online. Den <virtuella flora är fantastisk och olika< naturreservat . Om <bergarter, <svamp,
mm

 

 

Överst:Björnbär, fetknopp, strandkål

,strandvallmo,   trift,   kaprifol..     Vänster: badersbrå,       stånds, gullris,   ljung med gullmåra,.      Nederst: strandaster     vresros, blodnäva , strandmalört.       Höger:

lilja,  getrams, rosa  pimpinella      

 

            I Bohuslän det kära
        mitt hem bland bergen står,
           Det är mig alltid nära,
            om ock jag fjärran går.

(Fredrik Nycander)