Slät röd granit, mysiga hällar

Blommande ljung på heden

Valölera  från sjön

Kaprifolbestånd i stenrösen


Fotgrafering

Heden i augusti

Tidig vår på Valös"insida"

Valölera på vintern


Nästa sida
Länkar : bildgalleri |Info om valö  här