Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken

(Elsa Beskow

 

 

 Typiska höstmorgnar. Disiga, milda.  Sett från altanenLite djurliv också. Kirren här lever farligt
pga katterna men det är gott om ekollon.Mimso måste undersöka veden.
.eller vagnen ? 

     
                                                                     
Nästa sidan