Skärholmen

Bottna

Bärfendal

            

                                          Skärholmen :        Vettefjäll

       Uppe på klippan finns det en mycket djup klyfta och från denna  ser man landskapet nedanför

Den variationsrika lövskog ger väldigt många nyanser av grönt på våren och på hösten. Överst Skärholmen

Tåsteröds stora vattn

 

Slån och vildkörsbär blommar också samtidigt

 

Den variationsrika lövskog ger väldigt många nyanser av grönt på våren. Slån och vildkörsbär blommar också samtidigt

  Nedanför Bärfendalskyrka

          Gerlesborg

  Anneröds bokskog på hösten

Skärkäll

    Backen mot Anneröd