Östergötland
  
Tv. :Från toppen på Omberg med utsikt över Tåkern
Th. : Vadstena kloster
 

 

                                                             Maj 2005. Utflykt till Norrköping. Besök i Linköping på väg tillbaka

                                                                                             Domkyrkan och munkehuset intill


kk           Skaga kyrka
Den första stavkyrkan någon gång kring år 1137. Det finns flera sägner kring denna kyrka, exempelvis om en vikingahövding Ramunder, Hin Onde , kallad (av eftervärlden). En av Ramunders hundar kom en dag hemsläpande på en liten flicka som satts ut i skogen för att dö. Gårdsfolket trodde hon var barn till en jätte och att hon förskjutits från sin familj för att hon var så liten. Men att hunden dragit hem henne sågs som ett viktigt tecken från gudarna och Ramunder tog hand om henne.
Hon fick namnet Skaga..

På gården fanns en träl som var en tillfångatagen kristen munk. Han undervisade i hemlighet Skaga i den kristna tron.

När Skaga växt upp, fick hon ärva Ramunder och blev rik och mäktig och gick då öppet ut med att hon var kristen och lät uppföra en liten stavkyrka i Tivedskogen åt sin make.
Det man  vet är att vid den källa som finns här hade det under hednisk  tid uppstått en kultplats och det därför var naturligt att man senare byggde en  kyrka på platsen.
Kyrkan var en av få stavkyrkor som fanns i Sverige. Domkapitlet förbjöd fortsatt användning av kyrkan  speciellt penningoffer vid källan. När det inte hjälpte,  revs  kyrkan 1826 för att få hejd på den offerkult[källa behövs] som uppstått där .En rekonstruktion av medeltidskyrkan uppfördes 1957-58 efter  de gamla beskrivningarna av kyrkan . 2000 eldhärjades kyrkan och brann ner till grunden.
Kyrkan rekonstruerades och invigdes i juni 2001 av biskop Lars-Göran Lönnermark.

 

Det finns otaliga sägner om denna kyrka . Platsen ?  N58°44'53", E14°25'23"  Antal platser 50
http://www.tiveden.se/segora/segora/skagastavkyrka.5.8a4e7d712efc587a2a80001139.html
http://www.kyrkokartan.se/057622/Skaga_kapell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skaga_stavkyrka

http://www.tiveden.se/segora/segora/skagastavkyrka.5.8a4e7d712efc587a2a80001139.html
http://sv.advisor.travel/poi/11959
http://www.vastsverige.com/sv/karlsborg/products/48602/Skagagarden-Tiveden-Undenas/